Last edited by Fekree
Friday, July 31, 2020 | History

3 edition of Ynys Môn mewn hen luniau = found in the catalog.

Ynys Môn mewn hen luniau =

Ynys Môn mewn hen luniau =

Anglesey in old photographs

  • 239 Want to read
  • 29 Currently reading

Published by Alan Sutton in Stroud .
Written in English


Edition Notes

Welsh and English text.

Other titlesAnglesey in old photographs.
Statementcollected by MikeHitches.
ContributionsHitches, Mike, 1949-
The Physical Object
Pagination160p. :
Number of Pages160
ID Numbers
Open LibraryOL22267714M
ISBN 100750901950
OCLC/WorldCa29332230

Hen luniau sydd ganddom gyntaf i ddangos i chi gyda mwy o luniau i ddilyn drwy’r wythnos. Os oes ganddoch chi luniau hoffwch rannu, gyrrwch nhw draw atom - diolch i bawb sydd wedi rhannu lluniau gyda ni hyd yn hyn! 📸 # RoyalWelshRewind CFfI Cymru Wales YFC. Hen Ffordd Gymreig o Fyw Trysorfa o luniau Cymru'r oes o'r blaen Adolygiad Glyn Evans o Hen Ffordd Gymreig o Fyw - A Welsh way of Life. Ffotograffau John Thomas. Golygydd Iwan Meical Jones. Lolfa.

  Mae gwybodaeth a hen luniau yn arf pwerus i ni gofio ein hanes cyfoethog. Cyn yr digwyddiad, bydd taith ar hyd yr Ynys o sgyrsiau am Wicipedia a WiciMôn mewn llyfrgelloedd yn Llangefni (Dydd Mawrth 8 Mai), Amlwch a Benllech (Dydd Mercher 9 Mai), Caergybi (Dydd Gwener 11 Mai), Rhosneigr (Dydd Mercher 16 Mai) a Biwmares a Phorthaethwy (Dydd. Hen Luniau Llyn: Aberdaron. Lli Awst Aberdaron Panoramas o Aberdaron.

Enillydd gwobr ffotograffydd tywydd y flwyddyn sy'n dewis ei hoff luniau ac yn rhannu cyfrinachau ei grefft. Y Gerddi Cudd Gardd hanesyddol sy’n cael ei hadfer, rhwng Porthaethwy a Biwmares ar Ynys Môn. Yn , prynwyd Plas Cadnant a’r ystâd erw gan y perchennog presennol a dechreuodd adfer yr ardd hanesyddol a’r tir.


Share this book
You might also like
Ferrari formula cars

Ferrari formula cars

brides of Solomon,and other stories.

brides of Solomon,and other stories.

British standards and textiles

British standards and textiles

Public views about B.C. parks

Public views about B.C. parks

A political dictionary

A political dictionary

Letters to the Honourable Lord Mansfield from Andrew Stuart, Esq.

Letters to the Honourable Lord Mansfield from Andrew Stuart, Esq.

Hymn for the nursery

Hymn for the nursery

Evaluation of Hazardous Material Life Cycle Cost Tools for Use in Air Force Hazardous Material Pharmacies

Evaluation of Hazardous Material Life Cycle Cost Tools for Use in Air Force Hazardous Material Pharmacies

Living over the shop

Living over the shop

Poems for modern youth

Poems for modern youth

Water science fair projects, revised and expanded using the scientific method

Water science fair projects, revised and expanded using the scientific method

James W. McBride.

James W. McBride.

Ynys Môn mewn hen luniau = Download PDF EPUB FB2

Ynys Môn mewn hen luniau. Stroud: Budding Books,c p; Language and Languages. Williams, William. A vocabulary of familiar dialogues in English and Welsh: containing such questions as may be requisite to English travellers; to which is added, a sketch of the counties of Anglesey and Carnarvon in both languages.

Carnarvon: L.E. Jones, 60p. Yn aml, ceir naws statig mewn hen luniau yn enwedig lluniau o gefn gwlad, ond yn y lluniau hyn mae’r ffotograffydd wedi dangos ei fedr drwy lwyddo i ddal eiliad o symudiad – y calch yn ffrwydro’n gwmwl wrth gael ei chwalu dros y tir, jôc yn cael ei rhannu wrth gneifio, neu ganu emyn yn galonnog fel rhan o wasanaeth diolchgarwch a.

Sir ac ynys yng ngogledd-orllewin Cymru yw Ynys Môn (Saesneg: Anglesey, Lladin: Mona).Gwahenir yr ynys oddi wrth y tir mawr gan gulfor Afon tir y tir mawr â'r ynys gan ddwy bont, y bont wreiddiol Pont y Borth a godwyd gan Thomas Telford ym a'r un fwy, Pont Britannia sydd yn cysylltu'r A55 â'r ynys ynghyd â Rheilffordd Arfordir Gogledd : ynys, endid tiriogaethol gweinyddol.

Buom yn edrych ar lyfrau, hen ffotograffau ac hen arteffactau o’r cyfnod. Yna cawsom wisgo i fyny a chael y profiad o weithio, a bod yn gwsmer, mewn siop o’r cyfnod. Rydym yn falch iawn ein bod ni’n byw mewn oes wahanol iawn.

Am fwy o luniau, cliciwch yma. Erthyglau yn y categori "Llyfrau am yr 20fed ganrif yng Nghymru" Dangosir isod tudalen ymhlith cyfanswm o sydd yn y categori hwn. cynnwys 60 o luniau du a gwyn. Flame in the Mountains Gol. Wyn James Y Lolfa Cyfrol am hanes William Williams Pantycelyn, Ann Griffiths a’r emyn Cymreig.

A Childhood in a Welsh Mining Valley Vivian Jones Y Lolfa Portread o blentyndod mewn pentref glofaol yn ne Cymru yn y au. ffff Hen luniau o Rhiw a'i phobl ~~~~~ Gyrrwn ar daith ragorol - awn heibio.

Wynebau'r gorffennol, Mewn arosfan wefannol. Fe ddaw i ni ddoe yn ôl. Mr R Williams (Bala) ~~~~~ Hen Luniau. Hen Luniau o'r mis Ein Gwefan ~~~~~ I: II: III: IV: V VI: VII: VIII: IX: X XI: XII: XIII: XIV: XV.

A factual book for new mums, leading the mother through pregnancy, until the end of the first year of the baby's life. It comprises short chapters, based on the experiences of the author, together with quotes from other mums from all over Wales.

Yn ystod ei oes cyflwynodd rodd hefyd i Oriel Ynys Môn, sef o luniau gwreiddiol o'i eiddo. Ym Mai gadawodd ei swydd ddysgu yn Llundain a dychwelyd i Fôn, gan gael cartref iddo ei hun am y tro cyntaf yn ei fywyd, a hynny ym Mhwllfanogl ger pentref Llanfairpwllgwyngyll, mewn tŷ o eiddo Ardalydd ac Ardalyddes Môn, dau a fu'n noddwyr.

Man cychwyn: Maes Parcio Moel-y-don (SH ) Ar y daith: Ed, Ceri, Rhys, Megan, Gary, Mari, Ifan a Gwenno, Robin, Sonia a Carlo a Nel Amser: Dydd Sul 15 Ionawr: – Tywydd: Heulog Pellter: 3 milltir.

Er mai Ceri oedd i fod i gymryd yr awenau yr wythnos yma, fi wnaeth y penderfyniad i chwilio am lwybr ar hyd arfordir de’r ynys ar ôl i ni brynu map newydd – dim bod Ceri yn. Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gynhyrchu gwerthusiad cymeriad ar gyfer pob un o ardaloedd Cadwraeth yr ynys.

Y dogfennau gwerthuso cymeriad hyn, ynghyd â'r polisïau sydd yng Nghynllun Lleol Ynys Môn a'r Cynllun Datblygu Unedol Newydd, fydd y sail ar gyfer cynorthwyo i reoli datblygiadau mewn ardaloedd C. Ffermwyr Ifanc Môn, Cae Sioe Mon, Mona. K likes.

Interest. Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni, United Kingdom. K likes. Swyddfa'r Sir, Llangefni, LL77 7TW Gwynant Parri sy'n lliwio hen luniau yn dilyn diagnosis Parkinson's. Ar ôl dros 20 mlynedd o dynnu lluniau mewn ysgolion bu raid i Gwynant roi'r gorau i'r gwaith yn dilyn y diagnosis Parkinson's.

Yn wir, wrth chwilio trwy fy nghyfrif flickr mae ‘na sawl set o luniau o’r darn yma o’r Llwybr Arfordirol – mae na luniau o Rhoscolyn yn y gwanwyn yr holl ffordd trwodd i luniau o Rhoscolyn yn y gaeaf.

Ac fel mae’r llun yma o Ifan yn ifanc iawn yn ei ddangos, ‘da ni wedi bod yn cerdded y darn yma o’r llwybr ers blynyddoedd maith. Ynys Môn (Welsh pronunciation: [ˌənɨs ˈmoːn]; officially called Anglesey until ) is a constituency of the House of Commons of the Parliament of the United elects one Member of Parliament (MP) by the first past the post system of election.

The Ynys Môn Welsh Assembly constituency was created with the same boundaries in Ynys Môn is represented by Virginia Crosbie. Adolygiad o Mon yr Ynys Hardd casgliad o luniau trawiadol wedi eu tynnu ar Ynys Môn yn amlwg gan un sydd yn caru'r ynys a'i hynodion naturiol.

Fel y dywedir mewn cyflwyniad nid oes anhawster. Ysgol Corn Hir Primary School, Bryn Meurig, Llangefni, Ynys Mon, Anglesey LL77 7JB - information for pupils, parents, teachers and governors. Creuwyd y fwrdeistref newydd (ystyr llythrennol 'Niwbwrch') ar ddiwedd y 13g ar gyfer y Cymry a orfodwyd i ymadael â Llan-faes gan y hynny roedd treflan fach yno ger Llys Rhosyr, un o brif lysoedd Tywysogion Gwynedd yn Oes y Tywysogion.

Rhosyr oedd enw'r cantref hefyd. Ar ganol y 14g ymwelodd Dafydd ap Gwilym â Niwbwrch a chanodd gywydd i foli'r dref a'i drigolion. Ysgol Henblas Primary School, Llangristiolus, Ynys Mon, Anglesey LL77 7JB - information for pupils, parents, teachers and governor.

Available now at - ISBN: - GLOUCESTERSHIRE: Alan Sutton Publishing - - pp. with many b&w photographs / gyda llawer o luniau du a gwyn. Laminate p/b; clawr meddal wedi'i lamineiddio. Copi glân / VG++.Price: £Prynodd tad Dafydd hen dresel Gymreig a fu’n sefyll am rai blynyddoedd mewn rhyw sgubor yng nghyffiniau Aberffraw neu Bodorgan ar Ynys Môn tua Ond roedd rhyw ddirgelwch yng ngylch un rhan fechan o’r dresel.

Yng nghornel flaen chwith bwrdd y dresel mae darn o’r styllen wedi’i dorri allan, a darn arall o’r un maint.Bu farw mewn cartre nyrsio ar Ynys Môn. Mae'n cael ei gofio'n benna am ei luniau tywyll o arfordiroedd yr ynys a mynydd-dir Eryri ac am eu bortreadau grymus.

Yn un o arlunwyr mwyaf poblogaidd Cymru, newidiodd hanes celf yng Nghymru yn yr 20fed ganrif.